Bitermo

Okolje ima vpliv na človeka, ga oblikuje in vpliva na njegov značaj. Značilnosti prostora lahko predstavljajo določene omejitve in določajo način življenja. Človek, ki se okolju prilagaja, vidi te omejitve kot izziv in jih skuša premagati s svojimi posegi v prostor. Postavlja infrastrukturo in gradi objekte v katerih živi in dela. 

Človek se že od vsega začetka prilagaja okolju, a ga hkrati skuša izkoristiti za zadovoljevanje svojih potreb. To počne že od davnine in gradi vasi in mesta, gospodarske objekte in prostore za zabavo in preživljanje prostega časa. Tako sta nastala tudi srednjeveški Piran in moderen Portorož, okolje v katerem ima sedež naše podjetje. 

V podjetju BITERMO že vrsto let sooblikujemo prostor v Istri in širši regiji med Alpami in Jadranom. Gradimo in obnavljamo različne objekte in s tem oblikujemo lepša, sodobnejša in prijetnejša okolja za bivanje, zabavo in delo. Družba BITERMO, podjetje za inženirske storitve, družba z omejeno odgovornostjo iz Portoroža, je pričela poslovati v letu 1989. Iz družinskega podjetja, ki je ponujalo predvsem rešitve povezane s strojnimi instalacijami, je prerasla v podjetje z razvejanim naborom storitev s področja strojnih instalacij, kompleksnih gradbenih posegov in opremljanja prostorov. Hitri rasti podjetja smo prilagajali tudi svoje delovno okolje. Tako smo leta 2003 pričeli delovati v naši novi poslovni stavbi. S sodobnimi prostori in opremo smo ustvarili kreativno okolje v katerem ekipa vrhunskih strokovnjakov oblikuje kakovostne rešitve tudi za najzahtevnejše partnerje. Svojo predanost dobremu sodelovanji s partnerji dokazujemo s številnimi referencami in dolgoletnimi izkušnjami. Od leta 2001 imamo tudi certifikat kakovosti ISO 9001/2000. 

 

Piran