Gradnje

Človek si je že od nekdaj postavljal prostore v katerih je živel ali delal. Svoje bivališče je nenehno obnavljal in si ga skušal narediti kar najbolj prijetnega za bivanje ali delo. Gradil je vasi in mesta, gospodarske objekte in prostore za preživljanje prostega časa. Tako sta nastala Piran in Portorož, okolje severnega Mediterana, v katerem ima sedež naše podjetje.

Udobni in prijetni prostori so pomembni za kakovosti življenja tudi danes. Tega se v Bitermu zavedamo in zato gradimo in obnavljamo različne objekte z namenom, da bi ti postali lepši, sodobnejši in prijetnejši za bivanje in delo.

Gradnje
Gradnje
Gradnje
Gradnje
Gradnje
Gradnje
Gradnje
Gradnje
Gradnje
Gradnje
Gradnje
Gradnje
Gradnje
Gradnje
Gradnje
Gradnje